Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/187/2019

(FO) Császárová (predtým Mikle Baráthová) Lucia (29.11.1988)

231 , 95153 Babindol

Zobraziť podstatu:
  • Všetky
  • Nezaradené
  • Všeobecná podstata
Poradie:
  • Všetky
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
Por. č.VeriteľUplatnená výškaUznaná/Určená výškaProti podstatePoradie
1 Slovenská pošta, a.s. 11,60 €11,60 €
Všeobecná podstata
B
B - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
2 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky 7,50 €7,50 €
Všeobecná podstata
B
B - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
3 Suchanová Vlasta, JUDr. 13,44 €13,44 €
Všeobecná podstata
A
A - odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku
4 Suchanová Vlasta, JUDr. 34,56 €34,56 €
Všeobecná podstata
B
B - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
5 Suchanová Vlasta, JUDr. 180,00 €180,00 €
Všeobecná podstata
A
A - odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku
6 Suchanová Vlasta, JUDr. 175,33 €175,33 €
Všeobecná podstata
A
A - odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku
7 Okresný súd Nitra 2,04 €2,04 €
Všeobecná podstata
A
A - odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku