Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/749/2019

(FO) Bilý Štefan (28.09.1976)

Kpt.Nálepku 385, 08501 Bardejov

Zobraziť podstatu:
  • Všetky
  • Nezaradené
  • Všeobecná podstata
Poradie:
  • Všetky
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
Por. č.VeriteľUplatnená výškaUznaná/Určená výškaProti podstatePoradie
1 Slovenská pošta, a.s. 4,50 €4,50 € B
B - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
2 Slovenská pošta, a.s. 1,95 €1,95 € B
B - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
3 Slovenská pošta, a.s. 1,95 €1,95 € B
B - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
4 Prvá arbitrážna k.s. 500,00 €500,00 € A
A - odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku
5 Slovenská pošta, a.s. 1,95 €1,95 € B
B - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
6 Slovenská pošta, a.s. 1,95 €1,95 € B
B - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu