Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/941/2019

(FO) Ondrušeková Jarmila (01.06.1965)

Gen. Svobodu 1980/33 , 96205 Zvolen-Môťová

Zobraziť podstatu:
  • Všetky
  • Nezaradené
  • Všeobecná podstata
Poradie:
  • Všetky
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
Por. č.VeriteľUplatnená výškaUznaná/Určená výškaProti podstatePoradie
1 Slovenská pošta, a.s. 2,05 €2,05 €
Všeobecná podstata
C
C - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
2 JUDr. Zora Belková Notársky úrad 10,04 €10,04 €
Všeobecná podstata
C
C - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
3 Slovenská pošta, a.s. 2,05 €2,05 €
Všeobecná podstata
C
C - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu