(PO) X-BOUW, s.r.o., IČO 50995707

Mierová 1101/74, 06401 Stará Ľubovňa

Zobraziť podstatu:
 • Všetky
 • Nezaradené
 • Všeobecná podstata
 • Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa UniCredit Leasing Slovakia, a.s., Šancová 1/A, 814 99 Bratislava, IČO: 35 730 978
Poradie:
 • Všetky
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
Por. č.VeriteľUplatnená výškaUznaná/Určená výškaProti podstatePoradie
1 Gregušková Ľubica, Mgr., správca 100,00 €100,00 €
Všeobecná podstata
C
C - Náhrada nevyhnutných výdavkov správcu spojených s vedením konkurzného konania
2 Gregušková Ľubica, Mgr., správca 171,60 €171,60 €
Všeobecná podstata
C
C - Náhrada nevyhnutných výdavkov správcu spojených s vedením konkurzného konania
3 Gregušková Ľubica, Mgr., správca 2,85 €2,85 €
Všeobecná podstata
C
C - Náhrada nevyhnutných výdavkov správcu spojených s vedením konkurzného konania
4 Gregušková Ľubica, Mgr., správca 4,50 €4,50 €
Všeobecná podstata
C
C - Náhrada nevyhnutných výdavkov správcu spojených s vedením konkurzného konania
5 Gregušková Ľubica, Mgr., správca 24,00 €24,00 €
Všeobecná podstata
C
C - Náhrada nevyhnutných výdavkov správcu spojených s vedením konkurzného konania
6 Gregušková Ľubica, Mgr., správca 15,94 €15,94 €
Všeobecná podstata
C
C - Náhrada nevyhnutných výdavkov správcu spojených s vedením konkurzného konania
7 Gregušková Ľubica, Mgr., správca 24,00 €24,00 €
Všeobecná podstata
B
B - Právo na vrátenie kaucie zloženej pri popretí pohladávky veriteľom
8 Gregušková Ľubica, Mgr., správca 100,00 €100,00 €
Všeobecná podstata
C
C - Náhrada nevyhnutných výdavkov správcu spojených s vedením konkurzného konania
9 Gregušková Ľubica, Mgr., správca 2,20 €2,20 €
Všeobecná podstata
C
C - Náhrada nevyhnutných výdavkov správcu spojených s vedením konkurzného konania
10 Gregušková Ľubica, Mgr., správca 1,85 €1,85 €
Všeobecná podstata
C
C - Náhrada nevyhnutných výdavkov správcu spojených s vedením konkurzného konania