Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/631/2019

(FO) Sterczová Kvetoslava, Mgr. (01.10.1965)

Trieda SNP 12 , 04011 Košice

Zobraziť podstatu:
  • Všetky
  • Nezaradené
  • Všeobecná podstata
Poradie:
  • Všetky
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
Por. č.VeriteľUplatnená výškaUznaná/Určená výškaProti podstatePoradie
1 Lányiová Mária, JUDr., správca 1,25 €1,25 €
Všeobecná podstata
A
A - odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku
2 Lányiová Mária, JUDr., správca 180,00 €180,00 €
Všeobecná podstata
A
A - odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku
3 Lányiová Mária, JUDr., správca 500,00 €500,00 €
Všeobecná podstata
A
A - odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku