Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/73/2020

(FO) Bilá Darina (05.09.1971)

Hrabské 117 , 08606 Hrabské

Zobraziť podstatu:
  • Všetky
  • Nezaradené
  • Všeobecná podstata
Poradie:
  • Všetky
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
Por. č.VeriteľUplatnená výškaUznaná/Určená výškaProti podstatePoradie
1 Prvá arbitrážna k.s. 500,00 €500,00 € A
A - odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku
2 Slovenská pošta, a.s. 1,95 €1,95 € B
B - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu