Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/67/2020

(FO) Salajová Andrea (04.01.1972)

Poľná 623/5 , 90066 Vysoká pri Morave

Zobraziť podstatu:
  • Všetky
  • Nezaradené
  • Všeobecná podstata
Poradie:
  • Všetky
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
Por. č.VeriteľUplatnená výškaUznaná/Určená výškaProti podstatePoradie
1 Peter Arendacký správca 30,00 €30,00 €
Všeobecná podstata
C
C - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
2 Peter Arendacký správca 30,00 €30,00 €
Všeobecná podstata
C
C - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
3 Slovenská pošta a.s. 1,55 €1,55 €
Všeobecná podstata
C
C - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu