Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/86/2020

(FO) Gaži Slavomír (14.12.1970)

Domašská 669, 09302 Vranov nad Topľou

Zobraziť podstatu:
  • Všetky
  • Nezaradené
  • Všeobecná podstata
Poradie:
  • Všetky
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
Por. č.VeriteľUplatnená výškaUznaná/Určená výškaProti podstatePoradie
1 Slovenská pošta a.s. 1,95 €1,95 € B
B - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
2 Slovenská pošta a.s. 4,50 €4,50 € B
B - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
3 Slovenská pošta a.s. 1,95 €1,95 € B
B - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
4 Prvá arbitrážna k.s. 500,00 €500,00 € A
A - odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku