(PO) NOFA TRANS SPED SK, s.r.o., IČO 44074221

Nánanská 1472, 94301 Štúrovo

Zobraziť podstatu:
 • Všetky
 • Nezaradené
 • Všeobecná podstata
 • Oddelená podstata
Poradie:
 • Všetky
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
Por. č.VeriteľUplatnená výškaUznaná/Určená výškaProti podstatePoradie
Neboli nájdene žiadne pohľadávky proti podstate v tejto kategórii