Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 25OdK/259/2020

(FO) Šlézová Ingrid (22.01.1982)

Veterná ulica 956, 93039 Zlaté Klasy

Zobraziť podstatu:
  • Všetky
  • Nezaradené
  • Všeobecná podstata
Poradie:
  • Všetky
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
Por. č.VeriteľUplatnená výškaUznaná/Určená výškaProti podstatePoradie
1 Petrová Renata 120,00 €120,00 € A
A - odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku
2 Petrová Renata 3,80 €3,80 € A
A - odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku
3 Petrová Renata 37,80 €37,80 € A
A - odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku
4 Petrová Renata 0,50 €0,50 € A
A - odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku
5 Petrová Renata 0,40 €0,40 € A
A - odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku
6 Petrová Renata 3,50 €3,50 € A
A - odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku