Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/360/2020

(FO) Miškovič Miroslav (13.02.1957)

Saleziánov 1283, 07101 Michalovce

Zobraziť podstatu:
  • Všetky
  • Nezaradené
  • Všeobecná podstata
Poradie:
  • Všetky
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
Por. č.VeriteľUplatnená výškaUznaná/Určená výškaProti podstatePoradie
1 LM recovery k.s. 30,00 €30,00 € A
A - odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku
2 LM recovery k.s. 30,00 €30,00 € A
A - odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku
3 LM recovery k.s. 30,00 €30,00 €
Všeobecná podstata
A
A - odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku