Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/74/2021

(FO) Ištoková Magdaléna (20.06.1978)

Dechtice 231 , 91953 Dechtice

Zobraziť podstatu:
  • Všetky
  • Nezaradené
  • Všeobecná podstata
Poradie:
  • Všetky
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
Por. č.VeriteľUplatnená výškaUznaná/Určená výškaProti podstatePoradie
1 DAREKON, k.s. 4,50 €4,50 €
Všeobecná podstata
B
B - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
2 DAREKON, k.s. 1,95 €1,95 €
Všeobecná podstata
B
B - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
3 DAREKON, k.s. 8,30 €8,30 €
Všeobecná podstata
B
B - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
4 DAREKON, k.s. 1,95 €1,95 €
Všeobecná podstata
B
B - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
5 DAREKON, k.s. 6,90 €6,90 €
Všeobecná podstata
B
B - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
6 DAREKON, k.s. 30,00 €30,00 €
Všeobecná podstata
B
B - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
7 DAREKON, k.s. 30,00 €30,00 €
Všeobecná podstata
B
B - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
8 DAREKON, k.s. 30,00 €30,00 €
Všeobecná podstata
B
B - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
9 DAREKON, k.s. 2,10 €2,10 €
Všeobecná podstata
B
B - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
10 DAREKON, k.s. 2,87 €2,87 €
Všeobecná podstata
B
B - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu