(PO) ZE-PRA, spol. s r.o., IČO 36736309

1. mája 1/B, 95301 Zlaté Moravce

Zobraziť podstatu:
 • Všetky
 • Nezaradené
 • Všeobecná podstata
 • Oddelená
Poradie:
 • Všetky
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
Por. č.VeriteľUplatnená výškaUznaná/Určená výškaProti podstatePoradie
1 Prvý správcovský dom, k.s. - v skratke PSD, k.s. 7 920,00 €5 940,00 €
Oddelená
A
A - Náklady speňaženia všeobecnej podstaty, rozvrhu a odmena správcu
2 Sociálna poisťovňa 41 201,52 €41 201,52 €
Všeobecná podstata
A
A - Náklady speňaženia všeobecnej podstaty, rozvrhu a odmena správcu
3 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. 1 686,39 €1 686,39 €
Všeobecná podstata
A
A - Náklady speňaženia všeobecnej podstaty, rozvrhu a odmena správcu
4 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 119,13 €2 119,13 €
Všeobecná podstata
A
A - Náklady speňaženia všeobecnej podstaty, rozvrhu a odmena správcu
5 Pavlík Jozef 5 868,30 €5 868,30 €
Všeobecná podstata
A
A - Náklady speňaženia všeobecnej podstaty, rozvrhu a odmena správcu
6 Horníková Michaela, Mgr. 6 557,14 €6 557,14 €
Všeobecná podstata
A
A - Náklady speňaženia všeobecnej podstaty, rozvrhu a odmena správcu
7 Švec Jozef 3 522,09 €3 522,09 €
Všeobecná podstata
A
A - Náklady speňaženia všeobecnej podstaty, rozvrhu a odmena správcu
8 Prvý správcovský dom, k.s. - v skratke PSD, k.s. 77 350,32 €77 350,32 €
Všeobecná podstata
A
A - Náklady speňaženia všeobecnej podstaty, rozvrhu a odmena správcu
9 Prvý správcovský dom, k.s. - v skratke PSD, k.s. 7 592,05 €7 592,05 €
Všeobecná podstata
A
A - Náklady speňaženia všeobecnej podstaty, rozvrhu a odmena správcu
10 Prvý správcovský dom, k.s. - v skratke PSD, k.s. 5 225,54 €5 225,54 €
Všeobecná podstata
A
A - Náklady speňaženia všeobecnej podstaty, rozvrhu a odmena správcu