Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/254/2021

(FO) Dulajová Mária (29.05.1958)

Ladislava Novomeského 1237/31 , 97701 Brezno

Zobraziť podstatu:
  • Všetky
  • Nezaradené
  • Všeobecná podstata
Poradie:
  • Všetky
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
Por. č.VeriteľUplatnená výškaUznaná/Určená výškaProti podstatePoradie
1 Slovenská pošta, a.s. 2,10 €2,10 €
Všeobecná podstata
C
C - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
2 Slovenská pošta, a.s. 2,10 €2,10 €
Všeobecná podstata
C
C - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu