Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/429/2021

(FO) Šimalčík Jozef (27.04.1964)

Prvá za parkom 147, 95804 Partizánske

Zobraziť podstatu:
  • Všetky
  • Nezaradené
  • Všeobecná podstata
Poradie:
  • Všetky
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
Por. č.VeriteľUplatnená výškaUznaná/Určená výškaProti podstatePoradie
1 Ing. Beata Krausová 30,00 €30,00 €
Všeobecná podstata
C
C - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
2 Slovenská pošta, a.s. 12,20 €12,20 €
Všeobecná podstata
A
A - odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku
3 Ing. Beata Krausová 30,00 €30,00 €
Všeobecná podstata
C
C - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
4 Ing. Beata Krausová 30,00 €30,00 €
Všeobecná podstata
C
C - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
5 Ing. Beata Krausová 30,00 €30,00 €
Všeobecná podstata
C
C - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
6 Ing. Beata Krausová 30,00 €30,00 €
Všeobecná podstata
C
C - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
7 Ing. Beata Krausová 30,00 €30,00 €
Všeobecná podstata
C
C - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
8 Ing. Beata Krausová 30,00 €30,00 €
Všeobecná podstata
C
C - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
9 Ing. Beata Krausová 30,00 €30,00 €
Všeobecná podstata
C
C - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
10 Ing. Beata Krausová 30,00 €30,00 €
Všeobecná podstata
C
C - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu