Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/156/2022

(FO) Muráriková Gabriela (25.07.1966)

Jána Halašu 2634/16 , 91108 Trenčín

Zobraziť podstatu:
  • Všetky
  • Nezaradené
  • Všeobecná podstata
  • Oddelená - SR - Daňový úrad Trenčín, so sídlom K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín
Poradie:
  • Všetky
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
Por. č.VeriteľUplatnená výškaUznaná/Určená výškaProti podstatePoradie
Neboli nájdene žiadne pohľadávky proti podstate v tejto kategórii