Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/133/2022

(FO) Záhumenická Marcela (15.09.1967)

Družstevná 154/17 , 05314 Spišský Štvrtok

Zobraziť podstatu:
  • Všetky
  • Nezaradené
  • Všeobecná podstata
Poradie:
  • Všetky
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
Por. č.VeriteľUplatnená výškaUznaná/Určená výškaProti podstatePoradie
1 KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s. 36,00 €36,00 €
Všeobecná podstata
B
B - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
2 KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s. 36,00 €36,00 €
Všeobecná podstata
B
B - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
3 KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s. 36,00 €36,00 €
Všeobecná podstata
B
B - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
4 KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s. 36,00 €36,00 €
Všeobecná podstata
B
B - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
5 KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s. 36,00 €36,00 €
Všeobecná podstata
B
B - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
6 KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s. 36,00 €36,00 €
Všeobecná podstata
B
B - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
7 KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s. 36,00 €36,00 €
Všeobecná podstata
B
B - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
8 KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s. 36,00 €36,00 €
Všeobecná podstata
B
B - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
9 KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s. 2,45 €2,45 €
Všeobecná podstata
B
B - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
10 KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s. 36,00 €36,00 €
Všeobecná podstata
B
B - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu