Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-27OdK/134/2022

(FO) Cabadajová Mária (01.06.1973)

Zdravotnícka 703, 90025 Dunajská Lužná

Zobraziť podstatu:
  • Všetky
  • Nezaradené
  • Všeobecná podstata
Poradie:
  • Všetky
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
Por. č.VeriteľUplatnená výškaUznaná/Určená výškaProti podstatePoradie
1 Krumpolcová Šutková Mária , JUDr. 14,80 €14,80 €
Všeobecná podstata
A
A - odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku
2 Tatra banka, a.s. 16,80 €16,80 €
Všeobecná podstata
B
B - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
3 Krumpolcová Šutková Mária , JUDr. 17,60 €17,60 €
Všeobecná podstata
A
A - odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku
4 Krumpolcová Šutková Mária , JUDr. 30,00 €30,00 €
Všeobecná podstata
B
B - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
5 Krumpolcová Šutková Mária , JUDr. 30,00 €30,00 €
Všeobecná podstata
B
B - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
6 Krumpolcová Šutková Mária , JUDr. 30,00 €30,00 €
Všeobecná podstata
B
B - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
7 Krumpolcová Šutková Mária , JUDr. 30,00 €30,00 €
Všeobecná podstata
B
B - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
8 Krumpolcová Šutková Mária , JUDr. 30,00 €30,00 €
Všeobecná podstata
B
B - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
9 Krumpolcová Šutková Mária , JUDr. 30,00 €30,00 €
Všeobecná podstata
B
B - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
10 Krumpolcová Šutková Mária , JUDr. 30,00 €30,00 €
Všeobecná podstata
B
B - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu