Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/70/2022

(FOP) Ján Smolka, IČO 32275170

Oravská Poruba , 02754 Oravská Poruba

Zobraziť podstatu:
  • Všetky
  • Nezaradené
  • Všeobecná podstata
Poradie:
  • Všetky
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
Por. č.VeriteľUplatnená výškaUznaná/Určená výškaProti podstatePoradie
1 Slovenská sporiteľňa, a.s. 24,00 €24,00 €
Všeobecná podstata
C
C - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
2 Insolvency Management Group, k. s. 5,00 €5,00 €
Všeobecná podstata
A
A - odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku
3 Insolvency Management Group, k. s. 17,40 €17,40 €
Všeobecná podstata
A
A - odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku
4 Insolvency Management Group, k. s. 150,00 €150,00 €
Všeobecná podstata
A
A - odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku