(PO) BENE Pharma s.r.o. v konkurze, IČO 36830208

Jazdecká 1/A, 08001 Prešov

Zobraziť podstatu:
  • Všetky
  • Nezaradené
  • Všeobecná podstata
  • Oddelená podstata - veriteľ: advokátska kancelária agner & partners, s. r. o.
  • Oddelená podstata - veriteľ: VULM s.r.o.
Poradie:
  • Všetky
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
  • I
  • J
  • K
  • L
  • M
Por. č.VeriteľUplatnená výškaUznaná/Určená výškaProti podstatePoradie
Neboli nájdene žiadne pohľadávky proti podstate v tejto kategórii