(PO) BENE Pharma s.r.o. v konkurze, IČO 36830208

Jazdecká 1/A, 08001 Prešov

Zobraziť podstatu:
 • Všetky
 • Nezaradené
 • Všeobecná podstata
 • Oddelená podstata - veriteľ: advokátska kancelária agner & partners, s. r. o.
 • Oddelená podstata - veriteľ: VULM s.r.o.
Poradie:
 • Všetky
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
Por. č.VeriteľUplatnená výškaUznaná/Určená výškaProti podstatePoradie
Neboli nájdene žiadne pohľadávky proti podstate v tejto kategórii