Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/356/2022

(FO) Šulák Ivan (09.04.1967)

Hlohovec , 92001 Hlohovec

Zobraziť podstatu:
  • Všetky
  • Nezaradené
  • Všeobecná podstata
Poradie:
  • Všetky
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
Por. č.VeriteľUplatnená výškaUznaná/Určená výškaProti podstatePoradie
1 KONFRERO Insolvency k. s. 4,00 €4,00 €
Všeobecná podstata
B
B - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
2 KONFRERO Insolvency k. s. 6,00 €6,00 €
Všeobecná podstata
B
B - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
3 KONFRERO Insolvency k. s. 7,00 €7,00 €
Všeobecná podstata
B
B - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
4 KONFRERO Insolvency k. s. 4,00 €4,00 €
Všeobecná podstata
B
B - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
5 KONFRERO Insolvency k. s. 2,00 €2,00 €
Všeobecná podstata
B
B - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
6 KONFRERO Insolvency k. s. 4,00 €4,00 €
Všeobecná podstata
B
B - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
7 KONFRERO Insolvency k. s. 4,00 €4,00 €
Všeobecná podstata
B
B - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
8 KONFRERO Insolvency k. s. 8,00 €8,00 €
Všeobecná podstata
B
B - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
9 KONFRERO Insolvency k. s. 14,52 €14,52 €
Všeobecná podstata
B
B - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
10 KONFRERO Insolvency k. s. 30,00 €30,00 €
Všeobecná podstata
B
B - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu