Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 60OdK/29/2023

(FO) Száraz Tomáš (30.01.1995)

Diakovce 1071, 92581 Diakovce

Zobraziť podstatu:
  • Všetky
  • Nezaradené
  • Všeobecná podstata
Poradie:
  • Všetky
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
Por. č.VeriteľUplatnená výškaUznaná/Určená výškaProti podstatePoradie
1 KONFRERO Insolvency k. s. 2,40 €2,40 €
Všeobecná podstata
B
B - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
2 KONFRERO Insolvency k. s. 25,00 €25,00 €
Všeobecná podstata
B
B - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
3 KONFRERO Insolvency k. s. 30,00 €30,00 €
Všeobecná podstata
B
B - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
4 KONFRERO Insolvency k. s. 30,00 €30,00 €
Všeobecná podstata
B
B - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
5 KONFRERO Insolvency k. s. 67,31 €67,31 €
Všeobecná podstata
B
B - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
6 KONFRERO Insolvency k. s. 30,00 €30,00 €
Všeobecná podstata
B
B - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
7 KONFRERO Insolvency k. s. 30,00 €30,00 €
Všeobecná podstata
B
B - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
8 KONFRERO Insolvency k. s. 30,00 €30,00 €
Všeobecná podstata
B
B - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
9 KONFRERO Insolvency k. s. 30,00 €30,00 €
Všeobecná podstata
B
B - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
10 KONFRERO Insolvency k. s. 29,00 €29,00 €
Všeobecná podstata
B
B - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu