(PO) KLIMEX STONE SLOVAKIA, s. r. o., IČO 35945044

Jasenova 16, 01007 Žilina

Zobraziť podstatu:
 • Všetky
 • Nezaradené
 • Všeobecná podstata
 • Oddelená podstata
Poradie:
 • Všetky
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
Por. č.VeriteľUplatnená výškaUznaná/Určená výškaProti podstatePoradie
1 JUDr. Jaroslav Plichta 7,40 €7,40 €
Všeobecná podstata
C
C - Náhrada nevyhnutných výdavkov správcu spojených s vedením konkurzného konania
2 JUDr. Jaroslav Plichta 106,67 €106,67 €
Všeobecná podstata
C
C - Náhrada nevyhnutných výdavkov správcu spojených s vedením konkurzného konania
3 JUDr. Jaroslav Plichta 1,70 €1,70 €
Všeobecná podstata
C
C - Náhrada nevyhnutných výdavkov správcu spojených s vedením konkurzného konania
4 JUDr. Jaroslav Plichta 3,40 €3,40 €
Všeobecná podstata
C
C - Náhrada nevyhnutných výdavkov správcu spojených s vedením konkurzného konania
5 JUDr. Jaroslav Plichta 1,70 €1,70 €
Všeobecná podstata
C
C - Náhrada nevyhnutných výdavkov správcu spojených s vedením konkurzného konania
6 JUDr. Jaroslav Plichta 111,40 €111,40 €
Všeobecná podstata
C
C - Náhrada nevyhnutných výdavkov správcu spojených s vedením konkurzného konania
7 JUDr. Jaroslav Plichta 42,28 €42,28 €
Všeobecná podstata
C
C - Náhrada nevyhnutných výdavkov správcu spojených s vedením konkurzného konania
8 JUDr. Jaroslav Plichta 42,28 €42,28 €
Všeobecná podstata
C
C - Náhrada nevyhnutných výdavkov správcu spojených s vedením konkurzného konania
9 JUDr. Jaroslav Plichta 32,95 €32,95 €
Všeobecná podstata
C
C - Náhrada nevyhnutných výdavkov správcu spojených s vedením konkurzného konania
10 JUDr. Jaroslav Plichta 1,85 €1,85 €
Všeobecná podstata
C
C - Náhrada nevyhnutných výdavkov správcu spojených s vedením konkurzného konania