(PO) AKD HLOHOVEC s.r.o., IČO 51851580

Radlinského 3, 92001 Hlohovec

Zobraziť podstatu:
 • Všetky
 • Nezaradené
 • Všeobecná podstata
Poradie:
 • Všetky
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
Por. č.VeriteľUplatnená výškaUznaná/Určená výškaProti podstatePoradie
1 UBC 2020, k.s. 120,00 €120,00 €
Všeobecná podstata
A
A - Náklady speňaženia všeobecnej podstaty, rozvrhu a odmena správcu
2 UBC 2020, k.s. 36,00 €36,00 €
Všeobecná podstata
C
C - Náhrada nevyhnutných výdavkov správcu spojených s vedením konkurzného konania
3 UBC 2020, k.s. 24,00 €24,00 €
Všeobecná podstata
C
C - Náhrada nevyhnutných výdavkov správcu spojených s vedením konkurzného konania
4 UBC 2020, k.s. 16,80 €16,80 €
Všeobecná podstata
C
C - Náhrada nevyhnutných výdavkov správcu spojených s vedením konkurzného konania
5 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 500,00 €1 500,00 €
Všeobecná podstata
B
B - Právo na vrátenie kaucie zloženej pri popretí pohladávky veriteľom