Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/391/2023

(FO) Polónyiová Patrícia (30.05.1974)

Sibírska 692, 91101 Trenčín

Zobraziť podstatu:
  • Všetky
  • Nezaradené
  • Všeobecná podstata
Poradie:
  • Všetky
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
Por. č.VeriteľUplatnená výškaUznaná/Určená výškaProti podstatePoradie
1 Ing. Beata Krausová 30,00 €30,00 € C
C - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
2 Ing. Beata Krausová 4,30 €4,30 € A
A - odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku
3 Ing. Beata Krausová 30,00 €30,00 € C
C - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
4 Ing. Beata Krausová 30,00 €30,00 € C
C - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu