Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 88OdK/87/2023

(FO) Ferencová Ružena (18.02.1976)

Pri mlyne 1437, 07101 Michalovce

Zobraziť podstatu:
  • Všetky
  • Nezaradené
  • Všeobecná podstata
Poradie:
  • Všetky
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
Por. č.VeriteľUplatnená výškaUznaná/Určená výškaProti podstatePoradie
1 Lányiová Mária, JUDr., správca 500,00 €500,00 €
Všeobecná podstata
A
A - odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku
2 Lányiová Mária, JUDr., správca 70,00 €70,00 €
Všeobecná podstata
B
B - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
3 Lányiová Mária, JUDr., správca 120,00 €120,00 €
Všeobecná podstata
B
B - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu