Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 20OdK/14/2024

(FO) Karácsony Marta (13.07.1983)

Vrbina 5 , 93008 Čiližská Radvaň

Zobraziť podstatu:
  • Všetky
  • Nezaradené
  • Všeobecná podstata
Poradie:
  • Všetky
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
Por. č.VeriteľUplatnená výškaUznaná/Určená výškaProti podstatePoradie
1 KONFRERO Insolvency k. s. 2,40 €2,40 €
Všeobecná podstata
B
B - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
2 KONFRERO Insolvency k. s. 6,40 €6,40 €
Všeobecná podstata
B
B - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
3 KONFRERO Insolvency k. s. 2,40 €2,40 €
Všeobecná podstata
B
B - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
4 KONFRERO Insolvency k. s. 3,00 €3,00 €
Všeobecná podstata
B
B - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu