Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/22/2024

(FO) Plichtová Claudia (08.06.1971)

Dolný Chotár 128 , 92541 Kráľov Brod

Zobraziť podstatu:
  • Všetky
  • Nezaradené
  • Všeobecná podstata
Poradie:
  • Všetky
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
Por. č.VeriteľUplatnená výškaUznaná/Určená výškaProti podstatePoradie
1 KONFRERO Insolvency k. s. 2,60 €2,60 €
Všeobecná podstata
B
B - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
2 KONFRERO Insolvency k. s. 4,50 €4,50 €
Všeobecná podstata
B
B - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
3 KONFRERO Insolvency k. s. 2,40 €2,40 €
Všeobecná podstata
B
B - nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu