(PO) AGRO Porúbka s.r.o., IČO 36574058

Brezová 1562/31, 07101 Michalovce

Typ schôdzeStav schôdzeTermínMiesto
Schôdza veriteľovAktívna20.3.2020 13:00Zasadacia miestnosť kancelárie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. pre Košický kraj na adrese Hlavná 25, 040 01 Košice
Zasadnutie veriteľského výboruAktívna20.3.2020 13:30Zasadacia miestnosť kancelárie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. pre Košický kraj na adrese Hlavná 25, 040 01 Košice