(PO) ZE-PRA, spol. s r.o., IČO 36736309

1. mája 1/B, 95301 Zlaté Moravce

Typ schôdzeStav schôdzeTermínMiesto
Schôdza veriteľovAktívna3.11.2021 8:30Nitra Zasadacia miestnosť Reštaurácia OKO, 1.poschodie
Zasadnutie veriteľského výboruAktívna3.11.2021 10:10Nitra Zasadacia miestnosť Reštaurácia OKO, 1.poschodie
Zasadnutie veriteľského výboruAktívna10.12.2021 0:00Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislava