(PO) BENE Pharma s.r.o. v konkurze, IČO 36830208

Jazdecká 1/A, 08001 Prešov

Typ schôdzeStav schôdzeTermínMiesto
Schôdza veriteľovAktívna13.4.2023 10:00zasadacia miestnosť budovy ASTON BUILDING, na adrese Werferova 1, 040 11 Košice