Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania
Počet výsledkov: 90
1/6
Sledovanie dlžníka
Pokiaľ chcete byť včas informovaný, ak sa Váš obchodný partner dostane do úpadku, kliknite na tento odkaz.
Zoradiť výsledky podľa:
Typ konania:
Iné konania sú konania týkajúce sa konkurzu alebo reštrukturalizácie.
Súd:
Konania začaté pred 1.1.2006, vedené na krajských súdoch:
Konania podľa zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
Začiatok konania v období:
Počet výsledkov: 90
1/6