Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu
Počet výsledkov: 1921
1/129
Typ spravovaného konania:
Príslušnosť k súdu:
  • 1. KONKURZNÁ SPRÁVCOVSKÁ, k.s., S1517

    Príslušnosť k súdu:
    Okresný súd Žilina
  • AB restructuring k. s., S1611

    Príslušnosť k súdu:
    Okresný súd Bratislava I
  • Abelovská Iveta, JUDr., S169

    Príslušnosť k súdu:
    Okresný súd Bratislava I
  • Abelovský Štefan, JUDr., S103

    Príslušnosť k súdu:
    Správca nemá príslušnosť na žiadnom súde
  • Adamcová Janette, Mgr., S1504

    Príslušnosť k súdu:
    Okresný súd Trenčín
  • Administrateur Judiciaire - Konkursverwalter Manik, S1323

    Príslušnosť k súdu:
    Okresný súd Košice I
  • Advisors k. s., S1590

    Príslušnosť k súdu:
    Okresný súd Bratislava I
    Okresný súd Banská Bystrica
  • ADVO INSOLVENCY, k. s., S1604

    Príslušnosť k súdu:
    Okresný súd Nitra
    Okresný súd Banská Bystrica
  • Ágg Miloš, Mgr., S1233

    Príslušnosť k súdu:
    Okresný súd Bratislava I
  • Agner Vojtech, JUDr., S37

    Príslušnosť k súdu:
    Okresný súd Bratislava I
  • Agner Vojtech, JUDr., S1690

    Príslušnosť k súdu:
    Okresný súd Bratislava I
  • Aksamit Martin, JUDr., S1659

    Príslušnosť k súdu:
    Okresný súd Bratislava I
  • Altner Zdeněk, JUDr., S227

    Príslušnosť k súdu:
    Správca nemá príslušnosť na žiadnom súde
  • Alušič Marián, JUDr., S76

    Príslušnosť k súdu:
    Správca nemá príslušnosť na žiadnom súde
  • Ambroz Matej, Mgr., S1884

    Príslušnosť k súdu:
    Okresný súd Bratislava I
Počet výsledkov: 1921
1/129