Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Splátkový kalendár č. 5OdS/4/2021

(FO) Pásztorová Jolana (03.10.1951)

Číž 92 , 98043 Číž

Správca
Súd
Percento uspokojenia:
--
--
Návrh splátkového kalendára:
Príloha nie je nahraná
Neboli pridané žiadne námietky veriteľov.