Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Páll Marián, JUDr. (S1015)

Páll Marián, JUDr. (S1015)

Značka správcu:
S1015
Dátum narodenia:
15.04.1959
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
01.07.2005
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Košice I
Adresa kancelárie:
Teslova 2, 040 12 Košice, Slovensko
Kontakty:
marianpall@centrum.cz, 0905 313 918
Priradené konania (6):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Kišš Július Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/128/2017 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz21.12.2019
Čerňová Helena Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/274/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz22.08.2020
Babjáková Andrejčíková Michala Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/293/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz17.09.2020
Mobil House Partners s.r.o. Konkurz č. 31K/83/2014 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz13.05.2015
Ramšáková Jana Konkurz č. 31K/21/2015 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz26.05.2015
Pikaro, s.r.o. Konkurz č. 30K/14/2018 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz17.11.2018