Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Babin Vladimír, JUDr. (S1039)

Babin Vladimír, JUDr. (S1039)

Značka správcu:
S1039
IČO:
35508817
Dátum narodenia:
22.07.1961
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
01.07.2005
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Prešov
Adresa kancelárie:
Hlavná 29, 080 01 Prešov, Slovensko
Kontakty:
spravca.babin@gmail.com, 051/723672
Priradené konania (98):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Kramár Patrik Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/23/2017 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz28.06.2017
Mária Uhlárová Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/40/2017 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz05.07.2017
Čerkala Andrej Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/74/2017 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz11.08.2017
Vahovská Jana Oddlženie - Splátkový kalendár č. 2OdS/2/2017 Okresný súd PrešovPoskytnutá ochrana pred veriteľmi29.08.2017
Haľama Tomáš Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/108/2017 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz23.09.2017
Straková Viera Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/136/2017 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz18.10.2017
Ištok Milan Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/145/2017 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz24.10.2017
Basa Jozef Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/170/2017 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz22.11.2017
Tkáčová Ľubica Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/186/2017 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz05.12.2017
Koky Milan Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/209/2017 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz21.12.2017