Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Prvý správcovský dom, k.s. (S1131)

Prvý správcovský dom, k.s. (S1131)

Značka správcu:
S1131
IČO:
35959665
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
24.02.2006
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Bratislava I
Adresa kancelárie:
Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava, Slovensko
Kontakty:
havlat@havlat.sk
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Nitra
Adresa kancelárie:
Farská 33, 949 01 Nitra, Slovensko
Kontakty:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Trnava
Adresa kancelárie:
Nitrianska 5, 917 01 Trnava, Slovensko
Kontakty:
Priradené konania (35):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Patkoló Jozef Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/148/2020 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz30.05.2020
Szatmáriová Melánia Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/150/2020 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz30.05.2020
Kinczer Jozef Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/163/2020 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz16.06.2020
Kozma Karol Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/134/2020 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz20.05.2020
Bolván Rainer Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/124/2020 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz19.05.2020
Fazekaš Ľuboš Oddlženie - Splátkový kalendár č. 32OdS/3/2018 Okresný súd NitraPoskytnutá ochrana pred veriteľmi10.03.2018
EKOSTAV a.s. Nitra - v likvidácii Konkurz č. 8K/48/1997 Krajský súd v BratislaveVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia24.06.1998
FERRENIT a.s. Konkurz č. 2K/212/2005 Krajský súd v BratislaveVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia05.05.2006
Poľnohospodárske obchodné družstvo, družstvo Konkurz č. 27K/14/1996 Krajský súd v Banskej BystriciVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia20.01.1999
Majorová Helena Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/119/2020 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz10.06.2020