Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Burdová Melánia, JUDr. (S1132)

Burdová Melánia, JUDr. (S1132)

Značka správcu:
S1132
Dátum narodenia:
05.11.1943
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
03.03.2006
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Košice I
Adresa kancelárie:
Hraničná 2, 04017 Košice, Slovensko
Kontakty:
burdova8@gmail.com, 0917/244 893
Priradené konania (32):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
B.C.D. 1. spol. s r.o. Konkurz č. 6K/85/2004 Krajský súd v KošiciachVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia21.09.2005
YPSILON s.r.o. Konkurz č. 9K/50/2008 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz09.12.2015
Agro Poľnohospodárske družstvo Palín Konkurz č. 3K/16/2003 Krajský súd v KošiciachVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia21.03.2003
Beláková Beáta Oddlženie - Splátkový kalendár č. 31OdS/7/2018 Okresný súd Košice IPoskytnutá ochrana pred veriteľmi19.07.2018
Dzimko Michal Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/568/2019 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz17.12.2019
Butka Juraj Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/611/2019 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz31.12.2019
Červenáková Viera Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/6/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz25.01.2020
Hamariová Mariana Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/71/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz26.06.2020
Popovičová Jaroslava Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/254/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz29.07.2020
Kuriplach Blažej Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/24/2021 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz20.02.2021