Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Šefčík Miroslav R., Ing., PhD. (S1143)

Šefčík Miroslav R., Ing., PhD. (S1143)

Značka správcu:
S1143
IČO:
14121824
Dátum narodenia:
30.07.1948
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
21.06.2006
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Trnava
Adresa kancelárie:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava, Slovensko
Kontakty:
sefcik@auditconsult.sk, 033/5515200
Priradené konania (14):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
ARTTEP a.s. Konkurz č. 2K/66/1993 Krajský súd v BratislaveVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia30.12.1997
Polónyová Bohumíra Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/2/2022 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz01.02.2022
Beluc János Oddlženie - Konkurz č. 60OdK/50/2022 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz31.03.2022
Érsek Ádám Oddlženie - Konkurz č. 60OdK/69/2022 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz22.04.2022
Koc Marek Oddlženie - Konkurz č. 60OdK/84/2022 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz18.05.2022
Nováková Silvia Oddlženie - Konkurz č. 60OdK/109/2022 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz01.06.2022
Rigo Peter Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/106/2022 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz31.05.2022
Rigóová Alena Oddlženie - Konkurz č. 60OdK/140/2022 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz16.06.2022
Bednárik František Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/151/2022 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz25.06.2022
Lukács Norbert Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/173/2022 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz09.07.2022