Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Morochovič Marek, JUDr. (S1145)

Morochovič Marek, JUDr. (S1145)

Značka správcu:
S1145
Dátum narodenia:
30.04.1977
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
27.06.2006
Stav:
pozastavený
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Prešov
Adresa kancelárie:
Námestie slobody 25, 066 01 Humenné, Slovensko
Kontakty:
morochovic@chello.sk, 0905 980 895
Priradené konania (1):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Mlyn Košice a.s., v konkurze Konkurz č. 5K/124/2001 Krajský súd v KošiciachVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia01.08.2001