Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Korch Miroslav, JUDr. (S1137)

Korch Miroslav, JUDr. (S1137)

Značka správcu:
S1137
Dátum narodenia:
14.06.1948
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
17.03.2006
Stav:
vyčiarknutý
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Prešov
Adresa kancelárie:
Kukorelliho, P.O.BOX 104 1505/50, 066 01 Humenné, Slovensko
Kontakty:
advokatkorch@advokatkorch.sk, +421905652814
Priradené konania (4):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Euro Bus Trade, s.r.o. v konkurze Konkurz č. 1K/21/2008 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz08.12.2015
Habermannová Margita Iné č. 3NcKR/1/2010 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia08.12.2015
Ing. Ondrej Tarovský Konkurz č. 4K/249/2005 Krajský súd v KošiciachVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia04.09.2006
DREKOS, a.s. Konkurz č. 3K/31/2000 Krajský súd v KošiciachVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia01.06.2000