Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Grolmusová Janka, JUDr. (S1146)

Grolmusová Janka, JUDr. (S1146)

Značka správcu:
S1146
Dátum narodenia:
07.05.1964
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
27.06.2006
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Žilina
Adresa kancelárie:
E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin, Slovensko
Kontakty:
janka.grolmus@gmail.com, 043-4248605
Priradené konania (6):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Alliance Boardstores, s. r. o. Konkurz č. 4K/10/2010 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz09.12.2015
Ďuraj Dušan, Ing. Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/203/2018 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz12.09.2018
Balejová Mária Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/103/2020 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz30.05.2020
Kodrík Elemír Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/111/2020 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz13.06.2020
SCR - Veľká Rača, a.s. Konkurz č. 2K/12/2008 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz09.12.2015
Thomson Zuzana Konkurz č. 1K/18/2013 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz20.07.2013