Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Fink Daniel, JUDr. (S1159)

Fink Daniel, JUDr. (S1159)

Značka správcu:
S1159
Dátum narodenia:
16.02.1978
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
14.09.2006
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Prešov
Adresa kancelárie:
Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné, Slovensko
Kontakty:
daniel.fink@pobox.sk, 0907 945 370
Priradené konania (32):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Polahár Jaroslav Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/462/2018 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz29.08.2018
Perháčová Monika, Ing. Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/530/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz25.07.2019
Sedlák Pavol Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/863/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz20.12.2019
Bango Aladár Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/146/2020 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz19.03.2020
Čisár Vojtech Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/63/2020 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz21.08.2021
Hudák Pavol Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/134/2020 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz13.06.2020
Gabčo Ivan Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/297/2020 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz14.08.2020
Pešta Ľubomír Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/52/2021 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz10.03.2021
Kolpaský Jozef Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/47/2021 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz21.04.2021
Mišalko Juraj Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/91/2021 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz11.05.2021