Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Chapčáková Alexandra, doc. Ing., PhD. (S1155)

Chapčáková Alexandra, doc. Ing., PhD. (S1155)

Značka správcu:
S1155
Dátum narodenia:
10.02.1976
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
04.08.2006
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Košice I
Adresa kancelárie:
Holubyho 12, 040 01 Košice, Slovensko
Kontakty:
chapcakova@yahoo.com, 055/72 875 44, 0905 465 269
Priradené konania (37):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Miroslav Kaleja Vyrovnanie č. 1k/347/1997 Krajský súd v KošiciachVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia23.01.2007
Bohumil Poláček - EUROTRAS Konkurz č. 7K/257/2005 Krajský súd v KošiciachVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia05.10.2006
SIDERIT, s.r.o. Nižná Slaná Konkurz č. 9K/45/2008 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz09.12.2015
Goboňová Martina Konkurz č. 26K/40/2010 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz09.12.2015
Lenárdová Monika Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/118/2017 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz15.11.2017
Rabinčák Peter Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/173/2017 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz11.01.2018
Rusinková Jana, Mgr. Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/76/2018 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz14.03.2018
Šusterová Alžbeta Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/97/2018 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz30.03.2018
Farkaš Ján Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/353/2018 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz31.08.2018
Tipcsáková Csilla Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/299/2018 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz28.12.2018