Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Bátory Tibor, Ing. (S1170)

Bátory Tibor, Ing. (S1170)

Značka správcu:
S1170
Dátum narodenia:
12.11.1956
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
10.10.2006
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Žilina
Adresa kancelárie:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina, Slovensko
Kontakty:
epaks@slovanet.sk, 0903 726 149
Priradené konania (21):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
VOMEX s.r.o."v likvidácii" Konkurz č. 46K/223/2000 Krajský súd v Banskej BystriciVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia26.09.2001
Lettrich Miroslav Konkurz č. 1K/24/2009 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz09.12.2015
Šutarík Eugen Konkurz č. 2K/22/2009 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz09.12.2015
Daníšek Peter Konkurz č. 2K/30/2010 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz09.12.2015
Gaššo Jaroslav Oddlženie - Splátkový kalendár č. 9OdS/2/2017 Okresný súd ŽilinaPoskytnutá ochrana pred veriteľmi10.11.2017
Tonková Mária Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/298/2019 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz26.11.2019
Žiaran Dušan Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/342/2019 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz05.12.2019
Čerňanský Ľubomír Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/335/2019 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz11.12.2019
Lakatošová Silvia Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/364/2019 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz14.12.2019
Baláž Dárius Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/381/2019 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz19.12.2019