Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Tatara Juraj, Ing. (S1144)

Tatara Juraj, Ing. (S1144)

Značka správcu:
S1144
Dátum narodenia:
23.09.1957
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
26.06.2006
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Bratislava I
Adresa kancelárie:
Pluhová 2, 831 03 Bratislava, Slovensko
Kontakty:
juraj.tatara@gmail.com, 0949 181 641
Priradené konania (26):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Szabó Alfréd Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/27/2019 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz07.06.2019
Bartolomei Lucia Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/265/2019 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz10.09.2019
Řeháková Oľga Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/458/2019 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz12.12.2019
Harton Patrik Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/14/2020 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz10.03.2020
Królik Ladislav Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/51/2020 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz21.05.2020
Mikulášková Terézia Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/77/2020 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz30.05.2020
Pešeková Martina Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/249/2020 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz06.10.2020
Fialka Radoslav Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/343/2020 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz05.11.2020
Buchcár Mário Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/176/2020 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz10.07.2020
Lesko Róbert Oddlženie - Konkurz č. 33OdK/21/2020 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz09.07.2020