Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Konkurzný správca, k. s. (S1189)

Konkurzný správca, k. s. (S1189)

Značka správcu:
S1189
IČO:
36746762
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
11.05.2007
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Banská Bystrica
Adresa kancelárie:
Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko
Kontakty:
mdolnik@aksk.sk, 0903/ 620 921
Priradené konania (18):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Klemanová Ľudmila Oddlženie - Konkurz č. 6OdK/414/2022 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz22.11.2022
Blaschke Pavol Oddlženie - Splátkový kalendár č. 7OdS/5/2022 Okresný súd Banská BystricaPoskytnutá ochrana pred veriteľmi24.01.2023
Bari Patrik Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/200/2023 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz21.06.2023
Kandráč Roman Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/34/2024 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz24.02.2024
Berky Richard Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/108/2024 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz19.04.2024
Vajsová Anna Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/115/2024 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz24.04.2024
Hrmová Margita Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/132/2024 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz24.04.2024
Telár Jozef Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/163/2024 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz13.06.2024
Mészárosová Silvia Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/182/2024 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz30.05.2024
K.K.O. spol. s r.o. Konkurz č. 51K/174/1998 Krajský súd v Banskej BystriciVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia11.06.1998