Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Konkurzný správca, k. s. (S1189)

Konkurzný správca, k. s. (S1189)

Značka správcu:
S1189
IČO:
36746762
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
11.05.2007
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Banská Bystrica
Adresa kancelárie:
Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko
Kontakty:
mdolnik@aksk.sk, 0903/ 620 921
Priradené konania (14):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Markoš Ján Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/237/2022 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz05.08.2022
Bartoš Dávid Oddlženie - Konkurz č. 6OdK/372/2022 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz20.10.2022
Klemanová Ľudmila Oddlženie - Konkurz č. 6OdK/414/2022 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz22.11.2022
Blaschke Pavol Oddlženie - Splátkový kalendár č. 7OdS/5/2022 Okresný súd Banská BystricaPoskytnutá ochrana pred veriteľmi24.01.2023
Bartoš Emil Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/69/2023 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz17.03.2023
Bohó Štefan Oddlženie - Konkurz č. 6OdK/136/2023 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz28.04.2023
Schneiderová Mária Oddlženie - Konkurz č. 6OdK/178/2023 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz30.05.2023
T3 - SK s. r.o. Konkurz č. 4K/4/2006 Krajský súd v BratislaveVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia28.05.2007
Poľnohospodárske a obchodné družstvo Konkurz č. 7K/19/2000 Krajský súd v BratislaveVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia20.04.2000
K.K.O. spol. s r.o. Konkurz č. 51K/174/1998 Krajský súd v Banskej BystriciVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia11.06.1998