Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Korčmároš Ján, Ing. (S1198)

Korčmároš Ján, Ing. (S1198)

Značka správcu:
S1198
Dátum narodenia:
16.07.1974
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
29.05.2007
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Mestský súd Košice
Adresa kancelárie:
Holubyho 14, 040 01 Košice, Slovensko
Kontakty:
sekretariatkosice@hotmail.com, +421-905 454 413
Priradené konania (17):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Mikeľová Marika Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/55/2021 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz20.04.2021
Oravcová Miriama Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/278/2022 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz30.09.2022
Moróová Melánia Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/104/2023 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz14.06.2023
Demeter Stanislav Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/177/2023 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz14.10.2023
Gurguľ Matúš Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/5/2024 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz07.02.2024
Košičan Róbert Oddlženie - Konkurz č. 43OdK/23/2024 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz28.02.2024
Rogovský Eugen, Ing. Oddlženie - Splátkový kalendár č. 30OdS/2/2024 Mestský súd KošicePoskytnutá ochrana pred veriteľmi19.03.2024
Šimko Jaroslav Oddlženie - Konkurz č. 43OdK/42/2024 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz13.04.2024
Horváth Róbert Oddlženie - Konkurz č. 43OdK/58/2024 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz10.05.2024
Polák Dominik Oddlženie - Konkurz č. 43OdK/70/2024 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz28.05.2024