Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Kokavec Ladislav, Ing. (S1153)

Kokavec Ladislav, Ing. (S1153)

Značka správcu:
S1153
Dátum narodenia:
24.05.1955
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
31.07.2006
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Banská Bystrica
Adresa kancelárie:
J. Vargu 16, 984 01 Lučenec, Slovensko
Kontakty:
ladislav.kokavec@mail.t-com.sk, 047/4320302
Priradené konania (12):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
STOP, spol. s r.o. "v konkurze" Konkurz č. 2K/10/2011 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz31.03.2011
Laurová Denisa Iné č. 1NcKR/4/2013 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia08.12.2015
Libiaková Beata Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/754/2019 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz21.09.2019
Kucháriková Miroslava Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/49/2020 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz12.02.2020
Mojžiš Štefan Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/218/2020 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz16.04.2020
Švec Marian Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/248/2020 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz23.04.2020
Dunka Ján Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/283/2020 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz14.05.2020
Bombiczová Nora Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/324/2020 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz04.07.2020
Slovglass Poltár, s. r. o. „v konkurze“ Konkurz č. 1K/61/2011 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz16.12.2011
Ján Žoldák Konkurz č. 2K/42/2012 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz21.09.2012