Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s. (S1169)

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s. (S1169)

Značka správcu:
S1169
IČO:
36669415
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
06.10.2006
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Bratislava I
Adresa kancelárie:
Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava, Slovensko
Kontakty:
m.reken@ecker-kan.sk, 02/50202911
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Banská Bystrica
Adresa kancelárie:
Nám. SNP 13, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko
Kontakty:
m.castiglione@ecker-kan.sk
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Košice I
Adresa kancelárie:
Rázusova 1, 04001 Košice, Slovensko
Kontakty:
Priradené konania (79):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
DUNAJ PETROL TRADE, a.s. v konkurze (skrátené obchodné meno: D.P.T., a.s. v konkurze) Konkurz č. 31K/2/2014 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz10.12.2015
VENGE s.r.o. v konkurze Reštrukturalizácia č. 28R/4/2010 Okresný súd TrenčínPovolená reštrukturalizácia12.04.2011
Belaj Ľubor Konkurz č. 2K/60/2010 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz29.03.2011
Malenová Silvia Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/953/2019 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz05.11.2019
Zvara Milan Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/20/2020 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz31.01.2020
Bónová Silvia Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/1003/2019 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz06.12.2019
Zacharčoková Marcela Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/1049/2019 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz10.12.2019
Zubák Jozef Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/1162/2019 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz31.12.2019
Kováčová Vlasta Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/1204/2019 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz15.01.2020
Svitáč Milan Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/970/2019 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz03.12.2019