Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s. (S1169)

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s. (S1169)

Značka správcu:
S1169
IČO:
36669415
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
06.10.2006
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Banská Bystrica
Adresa kancelárie:
Nám. SNP 13, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko
Kontakty:
c.cunikova@bankruptcy.sk, 0915/036 860
Príslušnosť k súdu:
Mestský súd Košice
Adresa kancelárie:
Rázusova 1, 04001 Košice, Slovensko
Kontakty:
j.paskova@bankruptcy.sk
Príslušnosť k súdu:
Mestský súd Bratislava III
Adresa kancelárie:
Zelená 2, 81101 Bratislava, Slovensko
Kontakty:
m.reken@bankruptcy.sk
Priradené konania (57):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
VENGE s.r.o. v konkurze Reštrukturalizácia č. 28R/4/2010 Okresný súd TrenčínPovolená reštrukturalizácia12.04.2011
Ján Zemenčík DREVMARK Konkurz č. 3K/12/2008 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz09.12.2015
Tichoň Michael Konkurz č. 2K/5/2021 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz25.05.2021
Krátky Dávid Konkurz č. 1K/1/2023 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz22.02.2023
Krajči Martin Oddlženie - Splátkový kalendár č. 2OdS/2/2022 Okresný súd Banská BystricaPoskytnutá ochrana pred veriteľmi31.03.2022
Dunka František Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/625/2017 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz09.01.2018
Veslíková Darina Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/137/2024 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz30.04.2024
Bučková Jana Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/87/2024 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz17.04.2024
Horváthová Iveta Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/56/2024 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz21.05.2024
Iliško Tomáš Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/46/2024 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz03.05.2024